"Дезинфекция" ЕООД Перник

За нашите клиенти

"Дезинфекция" ЕООД - Перник предлага на сключилите с нас договор годишна програма за извършване на дезинсекция, дератизация и дезакаризация, която включва мониторинг за проследяване биологичната активност, видовото разнообразие на вредни насекоми и гризачи и осъществяване ефективен контрол, а при наличие на вредители, прилагаме индивидуален подход за унищожаването им според вида и тяхната плътност, при наличие - поддържаме необходимите отровни точки и осъществяваме ежемесечен контрол на биологичната обстановка в обекта. Посещенията и обработките се извършват дискретно, в удобно за клиента време, като се издават документи, оформени според българското законодателство, МЗ и стандартите за Добра Производствена Практика - ДПП. При необходимост сме в състояние да извършим необходимите корективни ДДД мероприятия до 1 час от заявяване на проблем с вредители в района на гр. Перник.

"Дезинфекция" ЕООД - Перник работи по договор с над 550 фирми, към които няма отправени препоръки или наложени санкции от контролните органи.

При поддържане на добри хигиенни и производствени практики /замрежване, уплътняване на прозорци и врати, добри санитарно-хигиенни условия от страна на клиента/, ние гарантираме за отличното качество и ефективност на услугата.

"Дезинфекция" ЕООД извършва еднократни ДДД услуги на граждани, продава препарати за дезинфекция на повърхности, ръце, басейни, както и за самостоятелна борба и унищожаване на мишки, плъхове, хлебарки, бълхи, оси, кърлежи и др. битови вредители. Безплатно консултираме нашите клиенти за мерките и средствата възпрепятстващи появата на вредители, както в дома, така и на работното място.

Непрекъсната квалификация на персонала, прилагане на европейските стандарти в пест контрола, обновената техника, екипност и мобилност, утвърждават "Дезинфекция" ЕООД - Перник като единствената специализирана ДДД фирма в Област Перник.