"Дезинфекция" ЕООД Перник

За нас

"Дезинфекция" ЕООД - Перник

"Дезинфекция" ЕООД е вписана в регистъра на фирмено отделение на ПОС под № 1061/15.10.1997 г. като търговско дружество с основен предмет на дейност - извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация, ДДД консултации, продажба на готови формулации.

"Дезинфекция" ЕООД - Перник е регистрирана в Министерство на здравеопазването под № 60-00-123/06.04.2005 г., съгласно Наредба № 3/24.01.2005 г. и осъществява ДДД дейност под контрола на РЗИ и Агенцията по храните в обекти с обществено значение.

В дружеството работят шест квалифицирани дезинфектори, шофьор и счетоводител. Управлява се от биолог - специалист по проблемиме на пест-контрола /удостоверение № 5 - 46 на НЦЗПБ на МЗ/, и с професионална квалификация "мениджър", специалност "организация и управление на бизнеса".

Дружеството е член на Българската Асоциация на Пест Контрол - БАПК, а отскоро и на новосъздадената Българска Асоциация на Пестконтрол Операторите - БАПКО, чрез които внедрява високите европейски норми и изисквания в дейността. Използваме професионални методи, средства и препарати, одобрени и регистрирани от МЗ, произведени от световно известни фирми - прахообразни, гелообразни, лепила и пр. формулации, подходящи за употреба в разнообразни браншови обекти.